Mimořádná opatření platná od 1.9.2021

Dle Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví České republiky platného od 1.9.2021 má každý návštěvník  zimního stadionu v Mor. Budějovicích povinnost:

1. při veřejném bruslení u pokladny předložit:

Dále je možné před pokladnou na zimním stadionu provést antigenní test (tzv. samotest) a ten s negativním výsledkem předložit na pokladně.

Toto neplatí pro děti do 6-ti let věku.

2. při skupinovém bruslení u rolbařů podepsat seznam všech účastníků bruslení s uvedením, zda má:

Toto neplatí pro děti do 6-ti let věku.