Mimořádná opatření platná od 22.11.2021

Dle Mimořádného opatření 
Ministerstva zdravotnictví České republiky 
platného od 22.11.2021 má každý návštěvník 
zimního stadionu v Mor. Budějovicích povinnost:

1. při veřejném bruslení u pokladny předložit:

Toto neplatí pro děti do 12-ti let věku.

2. při skupinovém bruslení u rolbařů podepsat seznam všech účastníků bruslení s uvedením, zda má:

Toto neplatí pro děti do 12-ti let věku.